Remuneren els agents que més multin

Una denuncia de l'Associació Unificada de Guardies Civils revela que el Ministeri d'Interior premia més als agents per posar multes que per prestar auxili a la carreterra o intervenir en els accidents de carreterra del mes de juliol.
Aquest canvi a l'evaluació dels agents ha ocurregut des del canvi de la legislació vial, i amb l'associació s'entent la recaudació es prioritat absoluta per part del Ministeri.