Novetats normes de trànsit a la ciutat

Noves normes per circular per la ciutat:


 • Circular entre mig de cotxes, amb o sense retenció: entre 200 i 500 euros, i de 4 a 6 punts.
 • Circular per la borrera: 200 euros
 • Estacionar a la borrera: 200 euros
 • Circular en sentit contrari fins el semàfor: 500 euros i 6 punts.
 • Circular amb un casc penjat al braç: 200 euros i 4 punts.
 • Circular carregat amb bosses sense subjecció: 200 euros i 4 punts.
 • Circular fent més soroll del permés: 200 euros (obligació de passar la ITV en un termini establert.
 • Circular a més velocitat de 50 km/h:
  • Entre 51 i 70 km/h: 100 euros
  • Entre 71 i 80 km/h: 300 euros + punts
  • Entre 81 i 90 km/h: 400 euros + 4 punts
  • Entre 91 i 100 km/h: 500 euros + 6 punts
  • Més de 101km/h : 600 euros + 6 punts